INFORMACIJOS SAUGUMO VALDYMAS

Informacijos saugos ir kibernetinio saugumo paslaugos bei sprendimai svarbūs kiekvienai mažai ir didelei organizacijai ar įmonei. ADWISERY kompanija yra itin patyrusi šioje srityje: mūsų ekspertai turi daugiau kaip 10 metų patirtį, įgyvendinant įvairius informacijos saugos ir kibernetinio saugumo procesų bei sprendimų kūrimo, diegimo ir efektyvinimo projektus.

ADWISERY teikia tokias paslaugas:

  • Informacijos saugumo valdymo brandos nustatymas (pagal COBIT5 metodiką)
  • Informacijos ir kibernetinio saugumo strategijos rengimas ir įgyvendinimo priežiūra
  • Informacijos ir kibernetinio saugumo auditų atlikimas
  • Atitikties ir informacijos saugumo rizikos vertinimas
  • Įsilaužimų/technologinio pažeidžiamumo testavimas
  • Informacijos saugumo veiklos procesų (ISVS) diegimas ir efektyvinimas (pagal ISO27001)
  • Informacijos ir kibernetinio saugumo paslaugų teikimo ir sprendimų diegimo projektų valdymas ir įgyvendinimo techninė priežiūra
  • Atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation - GDPR) reikalavimams vertinimas ir auditas
  • Priemonių plano ir dokumentacijos, reikalingos užtikrinti GDPR reikalavimus, parengimas ir įgyvendinimas
  • Sertifikuoto asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijų užtikrinimas.

Susiję sprendimai:

Kontaktinis asmuo:

icon-male Ernestas Lipnickas
icon-phone Mob. +370 605 44444