Informacijos ir kibernetinio saugumo valdymas

Informacinių technologijų sprendimų kūrimo, diegimo, priežiūros ir vystymo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos parengimo paslaugos

Paslauga

Paslauga yra skirta organizacijoms, siekiančioms įsigyti informacinių technologijų sprendimų ir/ar informacinių sistemų kūrimo, diegimo, priežiūros ir/ar vystymo paslaugas. Norint rinkoje įsigyti šias paslaugas yra ypatingai svarbu tiksliai ir aiškiai apibrėžti verslo poreikius ir nustatyti technologinius ar finansinius apribojimus susijusius su IT sprendimo ir/ar informacinės sistemos diegimo aplinka. Paslaugos tikslas – išanalizuoti ir detaliai aprašyti organizacijos poreikius, kylančius iš jo veiklos pobūdžio, taip pat veiklos sritį reguliuojančius teisės aktus ir gerąsias praktikas bei technologinius reikalavimus ar apribojimus.

Informacinių technologijų sprendimų ir/ar informacinių sistemų kūrimo, diegimo, priežiūros ir vystymo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija turi būti parengta vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, IS gyvavimo ciklo reglamentu ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintomis rekomendacijomis.

Eiga

 • Nustatyti ir apibrėžti pagrindines IT sprendimo ir/ar IS kūrimo ar modernizavimo priežastis
 • Nustatyti ir aprašyti organizacijos poreikius ir veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktus
 • Išanalizuoti ir aprašyti organizacijos kompiuterizuojamus veiklos procesus
 • Suformuoti ir aprašyti esminius IT sprendimo ir/ar IS kūrimo ar modernizavimo funkcinius reikalavimus
 • Nustatyti ir aprašyti esminius IT sprendimo ir/ar IS kūrimo ar modernizavimo ne funkcinius reikalavimus
 • Parengti esminius reikalavimus keliamus paslaugų tiekėjui ir jo ekspertų komandai

Rezultatas

 • Parengta IT sprendimo ir / ar IS aplinkos analizės ataskaita
 • Parengta IT sprendimo ir / ar IS sukūrimo ar vystymo paslaugų įsigijimo techninė specifikacija
 • Parengtas kvalifikacinių reikalavimų paslaugos tiekėjui projektas
 • Parengtas IT sprendimo ir / ar IS sukūrimo ar modernizavimo paslaugų teikimo sutarties projektas

Nauda

 • Atlikta detali poreikių, teisės aktų reikalavimų ir kompiuterizuojamų verslo procesų analizė
 • Parinktas optimaliausias IT sprendimas ir/ar IS atsižvelgiant į atliktą rinkos analizę ir gerąsias praktikas
 • Įsigytas IT sprendimas ir/ar IS pilnai atitinkanti jai keliamus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus
 • Pasirinktas patikimas ir reikiamą patirtį turintis paslaugų tiekėjas su profesionalia komanda
 • Teisiškai įtvirtinti prisiimti įsipareigojimai ir užtikrintas paslaugos teikimo kontrolės procesas

Kontaktinis asmuo

Ernestas Lipnickas
Mob. +370 (605) 44 444
E. paštas: ernestas.lipnickas@adwisery.eu