VEIKLOS PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS IR RIZIKOS VALDYMAS

ADWISERY kompanijos ekspertai konsultuoja visų dydžių įmones ir organizacijas, veikiančias tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje veiklos procesų optimizavimo ir rizikos valdymo srityse.

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS

ADWISERY įmonės ekspertai turi sukaupę vertingos patirties informacinių technologijų valdymo ir elektroninių paslaugų kūrimo srityse. 

 

INFORMACIJOS SAUGUMO VALDYMAS

Duomenų sauga ir kibernetinio saugumo užtikrinimas bei su tuo susiję sprendimai svarbūs kiekvienam verslui. ADWISERY kompanija yra itin patyrusi šioje srityje: