Naujienos

ADWISERY įgyvendino ,,Informacinių technologijų sprendimo diegimo ir pritaikymo paslaugų valdymo tobulinimo poreikiams paslaugų techninės specifikacijos parengimo bei techninės priežiūros paslaugų“ projektą

Suteikėme Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui „Informacinių technologijų sprendimo diegimo ir pritaikymo paslaugų valdymo tobulinimo poreikiams paslaugų techninės specifikacijos parengimo bei techninės priežiūros paslaugas“.

ADWISERY įgyvendino Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo bei informacijos saugumo kontrolės priemonių atitikties standartų LST ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 reikalavimams vertinimo paslaugas

Suteikėme Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros saugumo kontrolės priemonių atitikties standartui LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos“ arba lygiaverčiam standartui vertinimo paslaugas“.

ADWISERY įgyvendino AB „Klaipėdos energija“ „Informacinių technologijų sistemų bei Informacinių technologijų saugos audito, atitikties BDAR vertinimo ir konsultacijų teikimo paslaugų“ projektą

Suteikėme IS (Informacinių technologijų sistemų) bei IT (Informacinių technologijų) saugos audito, atitikties BDAR (Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 2016/679) vertinimo paslaugas, kurios padėjo suefektyvinti IS ir IT saugumo valdymą organizacijoje bei sumažino su asmens duomenų tvarkymu susijusias rizikas.

1 2