VEIKLOS PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS IR RIZIKOS VALDYMAS

ADWISERY kompanijos ekspertai konsultuoja visų dydžių įmones ir organizacijas, veikiančias tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje veiklos procesų optimizavimo ir rizikos valdymo klausimais.

ADWISERY siūlo klientams plataus spektro paslaugas šiose srityse:

  • Veiklos strategijų rengimas (pagal Balanced Scorecard metodiką)
  • Veiklos procesų (pardavimo, klientų aptarnavimo, įsigijimų, gamybos ir kitų) kūrimas ir efektyvumo didinimas
  • Žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvinimas
  • Motyvacinių sistemų kūrimas
  • Organizacijos ar įmonės rizikos valdymo (ERM) procesų diegimas ir efektyvinimas (pagal ISO31000)
  • Rizikos valdymo sprendimų parinkimas ir diegimas
  • Korupcijos rizikos valdymo sprendimų parinkimas ir diegimas (pagal ISO37001)

Susiję sprendimai:

Kontaktinis asmuo:

icon-male Ernestas Lipnickas
icon-phone Mob. +370 605 44444