ADWISERY ekspertai įgyvendino informacinių technologijų valdymo audito paslaugų projektą

VĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – LRT) , įgyvendinome informacinių technologijų (toliau – IT) valdymo audito paslaugų projektą.

Sutarties vykdymo metu:

  • Vadovaudamiesi COBIT metodologijoje apibrėžtais IT valdysenos ir valdymo tikslais ir gerąja IT valdymo praktika alikome LRT IT valdymo procesų brandos lygio įvertinimą;
  • Vadovaudamiesi Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, atlikome LRT valdomo 3 kategorijos valstybės registro – LRT archyvas ir kitų valdomų ir (ar) tvarkomų vidinių IS IT saugos valdymo atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą;
  • Parengėme ataskaitos rezultatus apibendrinantį pristatymą, rezultatus pristatėme atsakingiems asmenims ir vadovybei.

LRT liko patenkinti ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus bei pateikė atsiliepimą .