Svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės

Prisijungdami prie šios interneto svetainės ir ją naudodamiesi, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad teisiškai, be jokių apribojimų ir išlygų, įsipareigojate laikytis šių sąlygų ir taisyklių. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis svetainės naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Jeigu su sąlygomis ir taisyklėmis nesutinkate, interneto svetaine nesinaudokite!

Prisijungdami prie šios interneto svetainės ir ją naudodamiesi, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad teisiškai, be jokių apribojimų ir išlygų, įsipareigojate laikytis šių sąlygų ir taisyklių. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis svetainės naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Jeigu su sąlygomis ir taisyklėmis nesutinkate, interneto svetaine nesinaudokite!

UAB „ADWISERY“ svetainės naudojimo sąlygos

  1. Svetainės naudotojų amžius

Interneto svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus asmenys. Jei jūs esate jaunesni kaip 18 metų, su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis turite susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad jis ir jūs šias sąlygas ir taisykles suprastumėte ir įsipareigotumėte jų laikytis.

  1. Interneto svetainės savininkas

Interneto svetainė Adwisery – wise solutions (adwisery.eu) priklauso ir ją tvarko bei prižiūri UAB „ADWISERY“ įmonės kodas 302524912.

  1. Atsakomybės apribojimas

Ši interneto svetainė ir jos turinys yra mokomojo bei informacinio pobūdžio ir skirtas tik susipažinti. Šios svetainės turiniu nesiekiama teikti profesinių konsultacijų ar paslaugų.

Visa galiojančių įstatymų leistina apimtimi svetainė, jos savininkas ir turinio savininkai (autoriai) neatsako dėl pasekmių, kylančių jums ar trečiosioms šalims susipažįstant ar naudojantis šia interneto svetaine ir jos turiniu.

  1. Nuosavybė

Interneto svetainės Adwisery – wise solutions (adwisery.eu) domeno ir svetainės pavadinimai, svetainės turinys ir kodas, visos autoriaus teisės ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso UAB „ADWISERY“, įmonės kodas 302524912 ir (arba) turinio teikėjams (autoriams) ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.

Be mūsų tiesioginio sutikimo draudžiama (neturite teisės) dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

  1. Lankytojų komentarai ir nuomonės

Siųsdami svetainei ir (ar) skelbdami jos puslapiuose nuomones, komentarus ir bet kokią su tuos susijusią informaciją (medžiagą, duomenis, etc.), Jūs suteikiate svetainei visas autoriaus teises į šias nuomones, komentarus ir pateiktą informaciją. Svetainė neprivalės atlyginti šių nuomonių, komentarų ir informacijos pateikėjui.

Svetainė jos puslapiuose paskelbtas lankytojų nuomones, komentarus ir kitą lankytojų pateiktą informaciją, gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti socialiniuose tinkluose bei kitose internetinio turinio publikavimo priemonėse, nurodydama pateikėjo (lankytojo, komentatoriaus) vardą taip, kaip yra paskelbta.

  1. Leidimas susipažinti ir naudotis

Šiomis sąlygomis suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą teisę bei leidimą susipažinti ir naudotis mūsų interneto svetaine ir jos turiniu, jei tik jūs griežtai ir be jokių išlygų laikotės šių sąlygų. Jūs įsipareigojate nesikišti į interneto svetainės veikimą, jos netrukdyti, taip pat laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

  1. Privatumas

Jei pateikiate savo asmens duomenis svetainėje, kartu vienareikšmiškai ir be išlygų sutinkate, kad šiuos duomenis galime rinkti, naudoti ir atskleisti mūsų privatumo ir slapukų politikose nustatyta tvarka.

  1. Kitos svetainės

Mūsų interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia bei prižiūri trečiosios šalys. Mes nestebime ir nevertiname tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio ir neatsakome už jų svetainių turinio ir informacijos tikslumą bei patikimumą.

  1. Taikytina teisė

Šioms „Svetainės naudojimo sąlygoms ir taisyklėms“ taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis susiję ginčai priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

  1. Pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pilnai arba iš dalies keisti, įtraukti arba pašalinti bet kurią mūsų interneto svetainės, svetainės turinio bei šių sąlygų ir taisyklių dalį.

Šių sąlygų ir taisyklių pakeitimai įsigalioja iš karto nuo jų paskelbimo. Jūs įsipareigojate šias sąlygas ir taisykles peržiūrėti nuolat ir susipažinti su padarytais pakeitimais.

Kur kreiptis

Svetainės savininkas ir administratorius
UAB „ADWISERY“
Įmonės kodas: 302524912
Konstitucijos pr. 7, 09308, Vilnius
El. pašto adresas: info@adwisery.eu