ADWISERY ekspertai įgyvendino Technologinio pažeidžiamumo, asmens duomenų apsaugos ir informacijos saugos atitikties vertinimo paslaugų projektą

UAB „Kofinansavimas“ (toliau – Kofinansavimas) , įgyvendinome Technologinio pažeidžiamumo, asmens duomenų apsaugos ir informacijos saugos atitikties vertinimo paslaugų projektą.

Sutarties įgyvendinimo metu suteikėme šias paslaugas:

  • Atlikome internetinės svetainės technologinio pažeidžiamumo vertinimą bei parengėme jo vertinimo ataskaitą su rekomendacijomis kaip pašalinti nustatytas saugumo spragas;
  • Atlikome Kofinansavimo, kaip asmens duomenų valdytojo bei asmens duomenų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo vertinimą bei parengėme ataskaitą ir nustatytų neatitikčių šalinimo planą, tinkančius įkelti į ARSIS;
  • Atlikome Informacijos saugos priemonių įvertinimą bei parengėme Atitikties vertinimo ataskaitą, įskaitant ir rizikos valdymo priemonių planą.

Kofinansavimas liko patenkinta ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus pateikė atsiliepimą .