ADWISERY ekspertai įgyvendino Technologinio pažeidžiamumo ir informacijos saugumo rizikos vertinimo paslaugų projektą

AB „Klaipėdos energija“ (toliau – Klaipėdos energija) įgyvendinome Technologinio pažeidžiamumo ir informacijos saugumo rizikos vertinimo paslaugų projektą.

Sutarties įgyvendinimo metu suteikėme Finansų ir žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos, Šilumos paskirstymo, pardavimo ir valdymo sistemos, Dokumentų valdymo sistemos, IRT ir kompiuterinio tinklo technologinio pažeidžiamumo ir informacijos saugumo rizikos vertinimo ir kitas paslaugos, kurios apėmė:

  • Bendrovės valdomų IS, web paslaugų, IRT ir kompiuterinio tinklo technologinio pažeidžiamumo vertinimo paslaugas;
  • Bendrovės valdomos informacijos saugumo rizikos vertinimo paslaugas.

Atlikę Rizikos vertinimą, parengėme ir pateikėme rizikos vertinimo ataskaitą ir rizikos valdymo priemonių planą. Rizikos valdymo plane priemones išdėstėme pagal prioritetus ir parengėme priemonių įgyvendinimo kalendorinį grafiką.

Klaipėdos energija liko patenkinta ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus pateikė atsiliepimą .