ADWISERY ekspertai pradėjo teikti kibernetinio saugumo valdymo audito paslaugas

ADWISERY ekspertai Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre (toliau – NBFC) pradėjo teikti valdomų informacinių technologijų ir saugos valdymo atitikties ir informacijos saugumo rizikos vertinimo paslaugų projektą.

Tikslas:

  • Nustatyti kibernetinio saugumo spragas.
  • Nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos saugą ir kibernetinį saugumą, reikalavimų neatitiktis bei nepriimtinas informacijos saugumo rizikas.
  • Parengti Neatitikčių ir rizikos valdymo priemones.

Nauda:

  • Nustatytos kibernetinio saugumo spragos, užtikrinta atitiktis , Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos saugą ir kibernetinį saugumą, reikalavimams.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2023 m. sausio mėn.Numatoma trukmė3 mėn.
Pabaiga2023 m. balandžio mėn.