ADWISERY ekspertai pradėjo teikti saugos įgaliotinio funkcijų vykdymo paslaugų projektą

ADWISERY ekspertai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (toliau – Centras) pradėjo saugos įgaliotinio funkcijų vykdymo paslaugų projektą.

Tikslas:

  • Suteikti Centrui Saugos įgaliotinio funkcijų vykdymo paslaugas bei padėti Centrui užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo, reikalavimų atitiktį.

Nauda:

  • Bus atliktos būtinos veiklos ir užtikrinta atitiktis teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo, reikalavimams.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2022 m. gruodžio mėn.Numatoma trukmė12 mėn.
Pabaiga2023 m. gruodžio mėn.