ADWISERY įgyvendino informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo projektą

Ekspertai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre įgyvendino valstybės informacinės sistemos „Asmenys, nukentėję nuo okupacijų“ (toliau – „Liris“) techninį aprašymą (specifikaciją), atitinkančią „Liris“ nuostatus, „Liris“ kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją ir duomenų migracijos į naujai kuriamą IS „Liris“ aprašymo paslaugų projektą.

Organziacija už įgyvendintą projektą pateikė atsiliepimą (rekomendaciją).