UAB „Girteka Logistic“ pradėjome Informacijos saugumo valdymo sistemos atitinkančio LST ISO/IEC 27001:2017 reikalavimus kūrimo projektą

ADWISERY ekspertai UAB „Girteka Logistic“ pradėjo Informacijos saugumo valdymo sistemos atitinkančio LST ISO/IEC 27001:2017 reikalavimus kūrimo projektą

* Santrumpos ir paaiškinimai

 • LST ISO/IEC 27001:2017 – Informacijos saugumo valdymo sistemos standartas;
 • ISVS – Informacijos saugumo valdymo sistemos.

Tikslas:

 • LST ISO/IEC 27001:2017 įdiegimas UAB „Girteka Logistic“.

Nauda:

 • Reglamentuoti informacijos saugos ir kibernetinio saugumo valdymo procesai.
 • Pasirengta ISVS sertifikavimui.

Veiklos:

 • Esama įmonės situacijos analizė ISVS procesų atžvilgiu;
 • Informacijos saugumo politikos ir jos įgyvendinimą reglamentuojančių tvarkų ir procesų parengimas;
 • Informacijos saugumo rizikos valdymo metodikos parengimas ir įdiegimas;
 • Priemonių veiksmingumo matavimo proceso diegimas;
 • Įmonės darbuotojų mokymas ir supažindinimas;
 • ISVS vidaus audito atlikimas;
 • Vadybinė vertinamoji analizė pagal ISO 27001 reikalavimus.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2021 m. sausio mėn.Trukmė6 mėn.
Pabaiga2022 m. birželio mėn.