UAB „StrongPoint“ pradėjome kibernetinio saugumo ir asmens duomenų apsaugos valdymo procesų paslaugų projektą

ADWISERY ekspertai UAB „StrongPoint“ pradėjo Informacijos apsaugos, kibernetinio saugumo ir asmens duomenų apsaugos valdymo procesų ir priemonių įsivertinimo pagal SANS CIS18 kontrolės priemonių vertinimo metodiką paslaugų projektą.

* Santrumpos ir paaiškinimai

  • SANS CIS18 – kontrolės priemonių vertinimo metodika

Tikslas:

  • Padėti įmonei įsivertinti Informacijos apsaugos, kibernetinio saugumo ir asmens duomenų apsaugos valdymo procesus ir priemones pagal SANS CIS-18 kontrolės priemonių vertinimo metodiką.

Nauda:

  • Nustatyti įmonės Informacijos apsaugos, kibernetinio saugumo ir asmens duomenų apsaugos valdymo procesų silpnąsias vietas, spragas ir pažeidžiamumus, pasirengti šių procesų efektyvimo kryptis.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2022 m. kovo mėn.Trukmė1 mėn.
Pabaiga2022 m. balandžio mėn.