ADWISERY ekspertai įgyvendino atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams audito paslaugų projektą

UAB „Tauragės vandenys“ (toliau – Bendrovė) įgyvendinome atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams audito paslaugų projektą.

Bendrovė atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimams audito paslaugų teikimo metu:

  • Vadovaujantis BDAR reikalavimais:
    • Atlikome detalią Bendrovės vidaus teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, analizę;
    • Atlikome Bendrovės veiklos procesų, kurių metu tvarkomi asmens duomenys, analizę;
    • Nustatėme BDAR neatitikčių ir galimos rizikos, kylančios asmens duomenų subjektų teises ir laisves;
  • Parengėme atitikties BDAR reikalavimams audito ataskaitą, aprašėme nustatytas neatitiktis ir rizikas bei pateikėme rekomendacijas nustatytoms neatitiktims pašalinti ir rizikoms valdyti.

Bendrovė liko patenkinti ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus ir pateikė atsiliepimą .