ADWISERY ekspertai įgyvendino Informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) IRT esamos situacijos įvertinimo ir strateginio plėtros plano parengimo paslaugų projektą

AB Lietuvos radijo ir televizijos centre (toliau – LRTC) įgyvendinome IRT esamos situacijos įvertinimo ir strateginio plėtros plano parengimo paslaugų projektą.

Sutarties įgyvendinimo metu buvo parengta ir suderinta Įmonės IRT esamos situacijos ir IRT valdymo procesų brandos lygio vertinimo ataskaita, kurioje pateikti:

 • Organizacijos veikla ir strateginiai tikslai;
 • Bendrovės strateginės kryptys 2021 – 2024 m.;
 • Esamos IRT situacijos vertinimo rezultatai pagal COBIT metodiką;
 • IRT valdymo procesų brandos lygio vertinimo rezultatai;
 • Informacijos apdorojimo sistemų vertinimo rezultatai ir kitos veiklos.

Atlikus esamos Įmonės IRT esamos situacijos įvertinimą ir IRT valdymo procesų brandos lygio vertinimą, parengtas ir suderintas Įmonės 3 metų IRT plėtros strategijos planas, kuris apėmė 2022 – 2025 m. kryptis ir jų įgyvendinimo priemones. Plane pateikti:

 • Organizacijos strateginius tikslai;
 • Informacinių technologijų vaidmuo, užtikrinant organizacijos strateginių tikslų pasiekimą;
 • Suinteresuotų šalių lūkesčiai;
 • Strategijos formavimą įtakojanti teisinė aplinka ir geopolitinė situacija;
 • Rekomenduojamos strateginės kryptys;
 • Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės;
 • Strategijos įgyvendinimo planas.

LRTC liko patenkinta ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus pateikė atsiliepimą .