ADWISERY ekspertai įgyvendino informacinių sistemų kibernetinės saugos ir rizikų vertinimo paslaugų projektą

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje (toliau – Seimo kanceliarija) , ADWISERY ekspertai įgyvendino informacinių sistemų kibernetinės saugos ir rizikų vertinimą, siekiant užtikrinti teisės aktų reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, reikalavimų įgyvendinimą ir pasirengti ISVS sertifikavimui.

Sutarties įgyvendinimo metu atlikome Seimo kanceliarijos valdomų informacinių išteklių 1 registro (I informacinių sistemų kategorija) ir 7 informacinių sistemų (II–IV informacinių sistemų kategorijos) – saugos atitikties ir rizikos vertinimus ir pateikėme šių vertinimų ataskaitas.

Teikdami paslaugas vadovavomės Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, ARSIS metodu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išleista metodine priemone „Rizikos analizės vadovas“, standartu LST ISO 27005 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo rizikos valdymas“.

Seimo kanceliarija liko patenkinta ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus pateikė atsiliepimą .