Naujienos

ADWISERY įgyvendino EFGS mobiliosios programėlės duomenų saugos valdymo sistemos atitiktis standarto LST ISO/IEC 27001:2006 ir BDAR reikalavimams

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atlikome „Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos mobiliosios programėlės tarnybinių stočių nacionalinių sąsajų su ES kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių sąveikiųjų tinklų sietuvų Saugumo plano ir duomenų saugumo audito paslaugas“.

1 2 4