ADWISERY ekspertai pradėjo Aplinkos tyrimų departamento veiklos ir laboratorinių tyrimų procesų bei naudojamos laboratorinių tyrimų vertinimo ir efektyvinimo paslaugų projektą

ADWISERY ekspertai kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Corporate Securitus“ Aplinkos apsaugos agentūroje (toliau-Agentūra) pradėjo Agentūros Aplinkos tyrimų departamento veiklos ir laboratorinių tyrimų procesų bei naudojamos laboratorinių tyrimų (LIMS) vertinimo ir efektyvinimo paslaugų projektą.

* Santrumpos ir paaiškinimai

  • LIMS – Laboratorinių tyrimų valdymo informacinė sistema

Tikslai:

  • Suefektyvinti Agentūros Aplinkos tyrimų departamento veiklą ir Agentūros laboratorinių tyrimų procesą bei parinkti tinkamą LIMS;
  • Agentūros Aplinkos tyrimų departamento veiklos esamos situacijos įvertinimas;
  • Agentūros Aplinkos tyrimų departamento veiklos siekiamos situacijos įvertinimas;
  • Veiksmų plano, skirto pasiekti Agentūros Aplinkos tyrimų departamento veiklos siekiamą situaciją, parengimas;
  • Agentūros Aplinkos tyrimų departamento esamo laboratorinių tyrimų procesų ir naudojamos LIMS įvertinimas;
  • Agentūros Aplinkos tyrimų departamento laboratorinių tyrimų procesų ir LIMS efektyvinimo galimybių įvertinimas.

Nauda:

  • Parengtas Agentūros Aplinkos tyrimų departamento veiklos ir Agentūros laboratorinių tyrimų proceso bei LIMS efektyvinimo planas.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2022 m. rugsėjo mėn.Numatoma trukmė3,5 mėn.
Pabaiga2022 m. gruodžio mėn.