ADWISERY ekspertai pradėjo informacijos saugumo rizikos analizės paslaugų projektą

ADWISERY ekspertai Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos pradėjo informacijos (kibernetinio) saugumo rizikos analizės paslaugų projektą.

* Santrumpos ir paaiškinimai

  • NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Tikslas:

  • Atlikti NMA Informacinių technologijų saugos atitikties ir informacinių išteklių rizikos vertinimą.

Nauda:

  • Tinkamai valdomas informacijos (kibernetinį) saugumas ir užtikrintas nuolatinis NMA informacijos saugumo valdymo sistemos tobulinimas.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2022 m. spalio mėn.Numatoma trukmė11 savaičių
Pabaiga2022 m. gruodžio mėn.