ADWISERY ekspertai pradėjo informacinių technologijų saugos valdymo atitikties ir informacijos saugumo rizikos vertinimo paslaugų projektą

ADWISERY ekspertai Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje pradėjo informacinių technologijų saugos valdymo atitikties ir informacijos saugumo rizikos vertinimo paslaugų projektą.

* Santrumpos ir paaiškinimai

  • LIMIS – Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema

Projekto metu ekspertai įgyvendins / atliks:

  • Atitikties vertinimą ir parengs Atitikties vertinimo ataskaitą bei Atitikties vertinimo nustatytų trūkumų šalinimo planą
  • Informacijos saugumo rizikos vertinimą
  • Informacijos saugumo rizikos vertinimo ataskaitą ir rizikos valdymo priemonių planą
  • Rezultatų pristatymą LNDM atsakingiems asmenims

Tikslai:

  • Atlikti LIMIS informacinių technologijų saugos valdymo atitikties ir informacijos saugumo rizikos vertinimus.

Nauda:

  • Užtikrinta atitiktis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą, reikalavimams.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2023 m. rugsėjo mėn.Trukmė3 mėn.
Pabaiga2023 m. gruodžio mėn.