ADWISERY ekspertai pradėjo informacinių technologijų valdymo audito paslaugų projektą

ADWISERY ekspertai VĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ pradėjo informacinių technologijų valdymo audito paslaugų projektą.

* Santrumpos ir paaiškinimai

  • LRT – VĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“
  • IT – Informacinės technologijos

Tikslas:

  • Nustatyti LRT IT valdymo procesų brandos lygį;
  • Užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo valdymo, reikalavimams;
  • Pristatyti rezultatus LRT vadovams, Tarybai, Audito ir rizikos valdymo komitetui bei Investicijų ir pirkimų komitetui.

Nauda:

  • Nustatyti LRT IT valdymo procesų brandos lygį, taip pat užtikrinti atitiktis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo valdymo, reikalavimams.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2022 m. spalio mėn.Numatoma trukmė7 mėn.
Pabaiga2023 m. gegužės mėn.