ADWISERY ekspertai pradėjo teikti informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo ir efektyvinimo paslaugas

ADWISERY ekspertai cV Group pradėjo informacijos saugumo valdymo sistemos, atitinkančios standarto ISO/IEC 27001:2017 reikalavimus, diegimo ir pasirengimo sertifikavimui paslaugų projektą.

* Santrumpos ir paaiškinimai

  • ISVS – Informacijos saugumo valdymo sistema
  • BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Tikslas:

  • Pagal standarto ISO/IEC 27001:2017 reikalavimus diegti ISVS, pasirengti jo sertifikavimui ir padėti sertifikuotis.

Nauda:

  • Užtikrinti informacijos ir kibernetinio saugumo valdymą bei asmens duomenų apsaugą, užtikrinti atitiktį BDAR reikalavimams.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2023 m. sausio mėn.Numatoma trukmė6 mėn.
Pabaiga2023 m. liepos mėn.