ADWISERY įgyvendino IT sprendimo diegimo paslaugų techninės specifikacijos parengimo bei techninės priežiūros paslaugas

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre (toliau – SMLPC) atlikome Informacinių technologijų sprendimo (toliau – IT Sprendimas) diegimo ir pritaikymo visuomenės sveikatos stiprinimo (toliau – VSS) paslaugų valdymo tobulinimo poreikiams paslaugų techninę specifikaciją ir techninės priežiūros paslaugas

Sutarties įgyvendinimo metu parengėme Informacinių technologijų sprendimo IT Sprendimo diegimo ir pritaikymo VSS paslaugų valdymo tobulinimo poreikiams paslaugų techninės specifikacija, kurioje detalizavome:

 • Funkcinius IT Sprendimo reikalavimus;
 • IT Sprendimo nefunkciniai reikalavimai;
 • IT Sprendimo saugos reikalavimai;
 • IT Sprendimo technologiniai reikalavimai;
 • Reikalavimai IT Sprendimo naudotojo sąsajai;
 • Reikalavimai IT Sprendimo duomenų mainams ir integracijai;
 • Reikalavimai IT Sprendimo priežiūrai ir aptarnavimui.

SMLPC įsigijus IT Sprendimo diegimo ir pritaikymo VSS paslaugas pilnai suteikėme IT Sprendimo diegimo techninės priežiūros (toliau – Techninė priežiūra) paslaugas:

 • Parengėme ir suderinome Techninės priežiūros planą;
 • Atlikome IT Sprendimo diegimo atitikimo Techninei specifikacijai vertinimą;
 • Atlikome IT Sprendimo diegimo ir pritaikymo paslaugų atitikimo techninei specifikacijai kontrolę;
 • Atlikome IT Sprendimo diegimo ir pritaikymo paslaugų galutinių rezultatų įvertinimą ir testavimą.

SMLPC liko patenkinta ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus ir pateikė atsiliepimą .