ADWISERY įgyvendino Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos modernizavimo paslaugų projektą

Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) įgyvendinome informacinės sistemos modernizavimo techninės specifikacijos rengimo ir techninės priežiūros paslaugų projektą.

Sutarties įgyvendinimo metu buvo parengta Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos (toliau – ULSVIS) techninė specifikacija (toliau – Techninė specifikacija), kurioje buvo:

  • atlikta reikalaujamų ULSVIS procesų, kurie bus perkelti į modernią informacinę sistemą, ULSVIS funkcionalumo ir duomenų migravimo į ULSVIS analizė;
  • aprašyti reikalaujamai ULSVIS procesų, kurie bus perkelti į modernią informacinę sistemą (būsimos situacijos aprašymas);
  • atlikta reikalavimų ULSVIS modernizavimui, programinei ir techninei įrangai įsigyti analizė;
  • apibrėžta ULSVIS paskirtis ir naudotojai;
  • apibrėžti bendrieji reikalavimai ir Projekto apribojimai, turintys įtakos IS kūrimo eigai ir charakteristikoms;
  • specifikuoti funkciniai ULSVIS reikalavimai;
  • specifikuoti reikalavimai duomenų mainams;
  • specifikuoti nefunkciniai reikalavimai;
  • specifikuoti techniniai reikalavimai.

NVSC liko patenkinta ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus ir pateikė atsiliepimą .