Adwisery ekspertai pradėjo kompiuterinio tinklo technologinio pažeidžiamumo ir informacijos saugumo rizikos vertinimo paslaugų projektą

ADWISERY ekspertai pradėjo AB „Klaipėdos energijos“ valdomų informacinių sistemų ir su jomis susijusių informatikos ir ryšių technologijų ir kompiuterinio tinklo technologinio pažeidžiamumo ir informacijos saugumo rizikos vertinimo paslaugų projektą.

* Santrumpos ir paaiškinimai

  • IS – Informacinė sistema
  • IRT – Informatikos ir ryšių technologijos

Tikslai:

  • Atlikti Bendrovė valdomų Finansų ir žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos, Šilumos paskirstymo, pardavimo ir valdymo sistemos, Dokumentų valdymo sistemos, Geografinės informacinės sistemos, Skolų roboto sistemos, el. pašto sistemos (toliau – e-paštas), SCADA sistemų (toliau – valdomos IS), žiniatinklio www.klenergija.lt ir E-paslaugų portalo (toliau – web paslaugos), IRT ir kompiuterinio tinklo technologinio pažeidžiamumo ir informacijos saugumo rizikos vertinimus.

Nauda:

  • Nustatytos kibernetinio saugumo spragos;
  • Įvertinta informacijos saugumo rizika ir parengtas rizikų valdymo priemonių planas;
  • Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių informacijos ir kibernetinio saugumo valdymą, reikalavimų įgyvendinimas.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2022 m. birželio mėn.Numatoma trukmė5 mėn.
Pabaigalapkričio mėn.