ADWISERY sėkmingai atliko VMI tvarkomų informacinių sistemų informacijos saugos ir atitikties rizikų vertinimą

ADWISERY ekspertai sėkmingai įgyvendino 12 VMI valdomų informacinių sistemų informacijos saugos ir atitikties vertinimą.

Sutarties (projekto) įgyvendinimo metu suteiktos tokios Informacijos saugos rizikos ir atitikties vertinimo paslaugos:

  1. Atliktas VMI valdomų 11 vnt. I kategorijos valstybės informacinių sistemų ir registrų, 1 vnt. II kategorijos informacinės ir VMI darbo organizavimo ir dokumentų valdymo informacinės sistemos (DODVS) atitikties šių teisės aktų ir Lietuvos standartų reikalavimams, vertinimas;
  2. Atliktas šių VMI valdomų informacinių sistemų ir kito VMI valdomo turto, įskaitant ne VMI informacinėse sistemose esančios informacijos, VMI darbuotojų, VMI valdomos programinės ir techninės įrangos, su VMI informacijos saugumo valdymu susijusių procesų informacijos saugos rizikos vertinimas.

Projekto rezultatai padėjo VMI nustatyti svarbiausias Lietuvos teisės aktų ir tarptautinių standartų reikalavimų neatitiktis bei pasirengti informacijos saugos rizikos valdymo priemonių planą, siekiant tinkamai valdyti informacijos ir kibernetinio saugumo rizikas.

VMI liko patenkinta projekte dalyvavusių Adwisery ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į organizacijos poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminais bei pateikė atsiliepimą.