ADWISERY ekspertai įgyvendino Rezervinio duomenų centro įrengimo galimybių studijos parengimo paslaugų projektą

Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) įgyvendinome Rezervinio duomenų centro (toliau – RDC) įrengimo galimybių studijos parengimo paslaugų projektą.

Sutarties įgyvendinimo metu suteikėme RDC įrengimo galimybių studijos parengimo, rezervinio duomenų centro įrengimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo techninės specifikacijos parengimo ir ekspertinės paslaugas vykdant viešąjį pirkimą, kurių teikimo metu:

  • Atlikome detalios esamos VLK informatikos ir ryšių technologijų infrastruktūros analizę (toliau – Analizė) ir parengėme Analizės ataskaitą;
  • Parengėme RDC įrengimo galimybių studiją;
  • Parengėme ir su Užsakovu suderinta RDC įrengimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo techninę specifikaciją;
  • Parengėme ir su VLK suderinome kvalifikacinius reikalavimus, keliamus RDC įrengimo paslaugas teiksiantiems paslaugų tiekėjams bei suteikėme konsultacijas RDC įrengimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo metu;
  • Parengėme ir su VLK suderinome duomenų centro saugumo politikos ir jos įgyvendinimą užtikrinančių tvarkų aprašų projektus;
  • Atlikome VLK duomenų centro atitikties valstybinių duomenų centrų techniniams reikalavimams vertinimą ir parengėme vertinimo ataskaitą.

VLK liko patenkinta ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus pateikė atsiliepimą .