ADWISERY ekspertai įgyvendino Technologinio pažeidžiamumo ir informacijos saugumo valdymo sistemos trūkumų vertinimo paslaugų projektą

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) įgyvendinome Technologinio pažeidžiamumo, asmens duomenų apsaugos ir informacijos saugos atitikties, informacinių sistemų informacijos saugumo rizikos ir informacijos saugumo valdymo sistemos trūkumų vertinimo paslaugų projektą.

Sutarties įgyvendinimo metu suteikėme šias paslaugas:

  • IT įrenginių technologinio pažeidžiamumo vertinimą;
  • INVEGOS, kaip asmens duomenų valdytojo bei asmens duomenų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo vertinimą;
  • Informacijos saugos priemonių įvertinimą, naudojant šiuos metodus (neapsiribojant išvardintais): interviu, dokumentų analizę, fizinę apžiūrą, išorinių informacinių sistemų pažeidžiamumų testavimą;
  • Informacinių sistemų informacijos saugumo rizikos vertinimą;
  • Informacinių sistemų valdymo sistemos trūkumų Lietuvos standarto LST ISO/IEC 27001:2017 reikalavimams vertinimą ir kt.

Invega liko patenkinta ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus pateikė atsiliepimą .