ADWISERY ekspertai pradėjo kibernetinės saugos specialisto paslaugų projektą

ADWISERY ekspertai pradėjo Nacionalinėje švietimo agentūroje pradėjo Kibernetinės saugos specialisto funkcijų vykdymo ir kitos su kibernetine duomenų sauga susijusios paslaugų projektą.

Tikslai:

  • Suteikti kibernetines saugos specialisto funkcijų vykdymo ir kitos su kibernetine duomenų sauga susijusios paslaugas;
  • Peržiūrėti ir atnaujinti Užsakovo turimus kibernetinio saugumo reikalavimus įgyvendinančių dokumentus;
  • Atlikti kasmetinius atitikties ir rizikų vertinimus;
  • Pravesti mokymus;
  • Atlikti atkūrimo iš atsarginių kopijų ir veiklos tęstinumo planų išbadymus;
  • Padėti atlikti elektroninės informacijos ir kibernetinių incidentų tyrimus.

Nauda:

  • Siekiant įgyvendinti kibernetinė apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, Užsakovas perka Užsakovo kibernetinės saugos specialisto funkcijų vykdymo ir kitas su kibernetine sauga susijusias paslaugas.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2022 m. birželio mėn.Numatoma trukmė13 mėn.
Pabaiga2023 m. liepos mėn.