ADWISERY ekspertai pradėjo Saugos įgaliotinio funkcijų vykdymo paslaugų projektą

ADWISERY ekspertai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje pradėjo Saugos įgaliotinio funkcijų vykdymo paslaugų projektą

* Santrumpos ir paaiškinimai

 • Agentūra – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Tikslai:

 • Agentūrai suteikti informacijos saugos įgaliotinio funkcijas:
  • rengti saugos nuostatų, saugos politiką įgyvendinančių dokumentų, kibernetinio saugumo reikalavimus įgyvendinančių dokumentų projektus bei nustatytu periodiškumu juos peržiūrėti ir atnaujinti;
  • organizuoti ir koordinuoti kasmetinius ir prireikus neeilinius informacinių sistemų saugos reikalavimų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams vertinimus ir rizikos vertinimus;
  • koordinuoti elektroninės informacijos saugos incidentų ir kibernetinių incidentų tyrimą, informuoti ir bendradarbiauti su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos ministerijos;
  • organizuoti ir koordinuoti saugos politikos įgyvendinimą;
  • organizuoti ir koordinuoti Agentūros darbuotojų mokymus;
  • konsultuoti Agentūros darbuotojus informacijos saugumo klausimais.

Nauda:

 • Užtikrintas Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos ir kibernetinio saugumo valdymą, reikalavimų įgyvendinimas.

Numatoma paslaugų suteikimo trukmė:

Pradžia2022 m. gegužės mėn.Numatoma trukmė12 mėn.
Pabaiga2023 m. gegužės mėn.