ADWISERY sėkmingai įgyvendino VLK Naudotojų tapatybės ir teisių valdymo bei naudotojų registravimo ir kontrolės sistemos diegimo projektą

Ekspertai sėkmingai įgyvendino projektą, kurio metu Valstybinėje ligonių kasoje prie sveikatos apsaugos ministerijos pateikė gamintojo Sailpoint Naudotojų tapatybių ir teisių valdymo sistemos Identity IQ (toliau – NTTVS) programinę įrangą ir licencijas, taip pat gamintojo ObserveIT naudotojų veiksmų registravimo ir kontrolės sistemos ObserveIT (toliau – NVRKS) programinę ir aparatinę įrangą ir licencijas bei suteikė NTTVS ir NVRKS diegimo paslaugas.

Sutarties (projekto) įgyvendinimo metu suteiktos tokios NTTVS ir NVRKS diegimo paslaugos:

  1. Atlikta VLK NTTVS ir NVRKS esamų poreikių analizė, atliktos poreikių analizės rezultatų ir Lietuvos standarto LST ISO/IEC 27001 reikalavimų pagrindu, parengtas VLK naudotojų tapatybių ir teisių bei naudotojų veiksmų registravimo ir kontroliavimo valdymo proceso dokumentas (-ai), kuriame (-uose) reglamentuotos šio proceso procedūros, nustatyti atsakingi asmenys ir jų atsakomybės.
  2. Atliktas NTTVS ir NVRKS projektavimas, sukuriant VLK infrastruktūroje, informacinių sistemų naudotojų tapatybių ir teisių valdymo bei naudotojų veiksmų registravimo ir kontrolės politiką, NTTVS ir NVRKS diegiamo funkcijas, tenkinančias ISO 27001 reikalavimus bei parengiant Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų informacinių išteklių NTTVS ir NVRKS aprašų projektus bei testavimo scenarijus.
  3. Atliktas NTTVS diegimas VLK informacinių technologijų infrastruktūroje, sukuriant 500 (penkių šimtų) naudotojų tapatybes ir sukonfigūruojant jų teisių valdymą 4-iose VLK valdomose informacinėse sistemose, taip pat sukurtos sukonfigūruotos pirminės ataskaitos.
  4. Atliktas NVRKS diegimas VLK informacinių technologijų infrastruktūroje, sukonfigūruotas funkcionalumas, leidžiantis vienu metu stebėti ir kontroliuoti 50 (penkiasdešimt) naudotojų informacinėse sistemose atliekamus veiksmus, taip pat sukonfigūruotos pirminė ataskaitos.
  5. Atliktas NTTVS ir NVRKS testavimas, atliekant diegėjo testavimą, priėmimo testavimą su VLK atsakingais darbuotojais. Taip pat prieš pradedant testavimą įvykdyti NTTVS ir NVRKS administratorių ir naudotojų mokymai.
  6. Atliktas NTTVS ir NVRKS derinimas, atliekant pakartotinį NTTVS ir NVRKS konfigūravimą dėl testavimo etape nustatytų klaidų ir atliekant pakartotinį ištaisytų klaidų testavimą. Taip pat derinimo etapo metu parengti ir pateikti NTTVS ir NVRKS naudotojų vadovai bei NTTVS ir NVRKS diegimo ir konfigūravimo vadovai.
  7. Atlikta NTTVS ir NVRKS bandomoji eksploatacija, kurios metu sukurtos NTTVS ir NVRKS naudotojų paskyros, naudotojų grupės ir rinkiniai bei naudotojams priskirti atitinkami vaidmenys.

Įdiegta NTTVS VLK leis automatizuotu būdu administruoti 500 VLK ir TLK naudotojų tapatybių valdymą penkiose VLK valdomose informacinėse sistemose, o įdiegta NVRKS užtikrins tinkamą 50 naudotojų veiksmų registravimą ir kontrolę.

VLK liko patenkinta projekte dalyvavusių ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į organizacijos poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminais bei pateikė atsiliepimą.