ADWISERY ekspertai įgyvendino Informacinių technologijų sprendimų diegimo galimybių studijos/investicinio projekto parengimo paslaugų projektą

Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) kartu su Rangovu – UAB „Informacinės konsultacijos“ įgyvendinome Informacinių technologijų sprendimų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąnaudų apskaita, diegimo galimybių studijos parengimo paslaugų projektą.

Sutarties įgyvendinimo metu kartu su Rangovu suteikėme Informacinių technologijų sprendimų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąnaudų apskaita, diegimo galimybių studijos/investicinio projekto parengimo paslaugų projektą, kurio metu:

  • Atlikome 15 Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) sąnaudų apskaitos Informacinių technologijų sprendimų diegimo galimybių analizę atsižvelgiant į šiuo metu įstaigose egzistuojančius Informacinių technologijų sprendimus, įvertinome optimalaus ASPĮ sąnaudų apskaitos Informacinių technologijų sprendimo diegimo galimybes ir alternatyvas;
  • Parengėme ASPĮ sąnaudų apskaitos Informacinių technologijų sprendimo diegimo Investicinį projektą.

VLK ir Rangovas liko patenkinti ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus ir Rangovas pateikė atsiliepimą .