ADWISERY įgyvendino informacinės sistemos „E. sąskaita“ galimybių studijos parengimo paslaugas

Nacionaliame bendrųjų funkcijų centre (toliau – NBFC) atlikome informacinės sistemos „E. sąskaita“ galimybių studijos parengimo paslaugas.

Sutarties įgyvendinimo metu vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atlikta IS „E. sąskaita“ galimybių studija dėl IS „E. sąskaita“ modernizavimo, kuri apėmė:

 • E. sąskaita“ tvarkytojo pakeitimą;
 • IS „E. sąskaita“ iškėlimą iš valstybės įmonės Registrų centro IT infrastruktūros;
 • Sprendimų, leidžiančių realizuoti duomenų mainus aplikacijų pagalba;
 • Duomenų bazės pakeitimą iš Oracle į SQL, analizės ir įvertinimo paslaugas.

Parengta IS „E. sąskaita“ modernizavimo galimybių studija, kurioje aprašyti šie rezultatai:

 1. Projekto santrauka;
 2. Veiklos srities, kurios vykdymo funkcijas numatoma kompiuterizuoti, analizės rezultatai;
 3. Aplinkos analizės rezultatai;
 4. Kompiuterizuojamos veiklos procesų, kurie keisis, keičiant tvarkytoją, analizės rezultatai;
 5. Informacinės sistemos modernizavimo galimybių ir alternatyvų analizės rezultatai;
 6. Detalus pasirinktos alternatyvos aprašymas;
 7. Modernizavimo darbų įgyvendinimo planas, paskirstant veiklas taip dabartinio IS tvarkytojo, valdytojo ir naujos IT infrastruktūros savininko;
 8. Informacinės sistemos modernizavimo atlikimo ir tolimesnės priežiūros kaštų ir reikalavimų analizės rezultatai;
 9. Teisinės bazės pakeitimų analizės rezultatai;
 10. Finansinės, ekonominės ir socialinės modernizavimo naudos įvertinimo rezultatai;
 11. Modernizavimo rizikos analizės rezultatai;
 12. Išvados ir rekomendacijos.

NBFC liko patenkinta ADWISERY ekspertų kompetencija ir pateikė atsiliepimą .