ADWISERY įgyvendino valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių bei ryšių ir informacinių sistemų atitikties teisės aktų ir standartų reikalavimams vertinimo paslaugas

Informatikos ir ryšių departamentui prie prie LR VRM (toliau – IRD) atlikome Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro integracijos su ECRIS-TCN sistema paslaugų pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų parengimo paslaugas.

Sutarties įgyvendinimo metu:

  • Parengėme reikalavimus Registro integracijai su ECRIS-TCN sistema pagal ECRIS-TCN reglamentą, Europos Komisijos parengtus įgyvendinamuosius aktus bei kitą susijusią techninę dokumentaciją;
  • Atlikome ir aprašėme esamos situacijos analizę;
  • Aprašėme projekto siekiamus tikslus, uždavinius, veiklas ir rezultatus;
  • Aprašėme planuojamo sprendimo funkcinę architektūrą;
  • Išanalizavome ir aprašėme teisės aktų, kuriais vadovaujantis turi būti įgyvendinamas Projektas, sąrašą;
  • Aprašėme funkcinius reikalavimus;
  • Aprašėme nefunkcinius reikalavimus;
  • Aprašėme projekto sutarties įgyvendinimo terminus;
  • Aprašėme reikalavimus kūrimo procesui ir priemonėms;
  • Aprašėme reikalavimus integracinėms sąsajoms su išorinėmis sistemomis ir komponentais.

IRD liko patenkinta ADWISERY ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminus ir pateikė atsiliepimą.