ADWISERY įgyvendino „VLK ir TLK privilegijuotų naudotojų prieigos valdymo sistemos palaikymo ir vystymo paslaugų“ projektą

Ekspertai Valstybinei ligonių kasai prie sveikatos apsaugos ministerijos suteikė VLK ir TLK privilegijuotų naudotojų prieigos valdymo sistemos (programinės įrangos – Quest TPAM, kurios gamintojas – Dell Software) palaikymo ir vystymo paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu 36 mėnesių laikotarpiu suteiktos Privilegijuotų naudotojų prieigos valdymo sistemos (toliau – PNPVS arba Sistema) palaikymo paslaugos, kurios apėmė:

  1. PNPVS administravimą;
  2. Sistemos administratoriaus konsultavimą dėl sistemos veikimo;
  3. Pagalbą sistemos administratoriui sprendžiant iškilusias problemines situacijas;
  4. Rekomendacijų kaip išvengti galimų sutrikimų parengimą;
  5. Ataskaitų apie PNPVS priežiūrą, atliktus veiksmus ir įvykusius sutrikimus rengimą ir teikimą;
  6. Techninių resursų panaudojimo ir poreikio analizę;
  7. PNPVS programinės įrangos priežiūrą ir atnaujinimą ir kt.

Taip pat pagal atskirus Kliento užsakymus buvo suteiktos ir kitos PNPVS palaikymo ir vystymo paslaugos.

VLK liko patenkinti ADWISERY ekspertų komandos profesionalumu bei jų įsiklausymu į VLK ir TLK poreikius. Už įgyvendintą projektą pateikė atsiliepimą.